Hvem kan søke seg til Ny Giv?

Alle som har eller har hatt en psykisk lidelse, og som vil inn i arbeidslivet.

Hva er Ny Giv?

Ny Giv er et opplegg for tilrettelegging av denne gruppen, slik at de raskest og best mulig kan komme seg inn i arbeidslivet. En begynnende fase i denne prosessen er kartlegging av den enkeltes ressurser.

Hvor lenge har du vært tilknyttet Ny Giv?

Jeg har vært med i 3 mnd.

Hva slags utbytte har du hatt av å være med i Ny Giv?

Jeg er blitt tatt i bruk på forskjellige måter. Jeg føler at jeg gjør noe meningsfullt. Jeg har fått en større bevissthet av egen kompetanse i forhold til hva arbeidslivet krever, innklusive sosial kompetanse. Jeg har begynt å tenke mer på hvordan jeg kan bruke det friske i meg. Det er som om den friske delen av meg er i vekst, mens ”syke” tanker blir mer og mer borte.

Hvor lenge kommer Ny Giv til å bestå?

Det er pr. i dag enda ikke gjort kjent. Prosjektet startet for ca. 3 år siden, og har en sluttdato 31.12.06. Vi i Ny Giv har tro på at det fortsetter, og det er opprettet en venteliste for folk som vil inn.

Hva er dine planer for videre yrkesliv?

Jeg er i ferd med gjennom min deltakelse i Ny Giv å kartlegge muligheter ut i fra min nåværende kompetanse. Jeg er utdannet Master økonom og tenker at denne utdannelsen kan brukes innen ulike fagfelt. Veien videre for meg kan være å oppnå spesialisering gjennom arbeid og kanskje også videre utdannelse.