Turid Nordvik jobber som avdelingsleder på sub akutt avdelingen på Blakstad. Før var det avd. 7 A, nå heter den avd. 4a. Hun har jobbet på sub akutt avdelingen siden de startet for 5 år siden. På denne avdelingen tør de å tenke nytt når det gjelder behandling av pasienter. Her deltar pasientene mye mer aktivt selv i behandlingen enn på andre avdelinger på Blakstad. Dette kalles brukermedvirkning. Dette innebærer at pasientene selv skriver rapport hvis de ønsker det, de er med på behandlingsmøter, de  får lov til å lese alt som er skrevet om dem og pasienten blir spurt om hva som han/hun selv mener kan hjelpe. Pasientene er med på å lage en ukeplan over aktiviteter de har, og pårørende trekkes mye mer inn.

Hvorfor har dere innført brukermedvirkning i behandlingen?

Grunnen er at det er slik samfunnet er nå, det er naturlig. Det handler om å snakke mer med mennesker enn om. Dette er noe som er godt i gang. Vi diskuterer oss fram til mål, innhold og tid sammen. Det er viktig å snakke med og ikke til pasienter i møter som handler om pasienten. Vi er opptatt av at pasientene selv skal kunne se i journalen. Når en pasient er i krise, så er pårørende også ofte i krise. Vi har jobbet for at pårørende får komme til samtaler, spesielt barna til pasienter er det viktig å få med. Jeg tror det er viktig med fellesprosjekter, enten det er fredags lunsjen, fotoutstillingene våre, hvis det er nye pasienter her, og nye vikarer spør vi pasientene om å vise rundt vikarene. Likedan spør vi ofte pasienter om hjelp med data av og til. Det handler om å se pasienter som medmennesker. Noen ganger er de eksperter på egen sykdom.

Hva er det morsomste du har opplevd i stillingen som avdelingsleder?

Det er vanskelig å trekke fram en bestemt hendelse. Jeg har så mange fine minner, hver dag er morsom. Det er morsomt med tilstellinger, som for eksempel når det er tilstellinger til bursdager, og det er strødd roser i gangen bort til pasientrommet. Det er også morsomt når pasienter som har vært skikkelig dårlig blir så frisk at de bestiller frisørtime selv. Det er også morsomt når pasienter lager presentasjoner som er fine. Fotoutstillingen som henger i gangen er et godt samarbeidsprosjekt mellom personalet og pasienter. Jeg har verdens morsomste jobb.

Trives du i jobben din? Hvorfor?

Ja, jeg stortrives i jobben min. Hvorfor jeg har valgt den er at jeg liker å jobbe med mennesker, jeg treffer så mye spennende folk her som er i krise så jeg får brukt fagkunnskapene mine, og meg selv som medmenneske og mine erfaringer. Jeg er veldig bevisst på at dette er jobb, jeg prøver å gjøre en god jobb. Alene får man ikke til så mye, men sammen får man til mye.

Hva er det som får deg til å jobbe som avdelingsleder så lenge som du har gjort? 

Det å få bestemme og utforme arbeidsplassen sin, det har vært viktig for meg. Det å ha så mange dyktige kollegaer, det å lykke med noe, det er veldig motiverende. Det er tilbakemeldinger fra pasienter som gjør at jeg trives. Det at både pasienter og personalet får til ting som vi ikke trodde var mulig, inspirerer meg. Jeg har også en veldig raus sjef, som lar meg få gjøre mye. Jeg tror også det at når jeg får jobbe både klinisk og med ledelse, så ser jeg resultater. Jeg synes bare jobben min er mer og mer artig. Det blir mye sene kvelder, for ingenting kommer av seg selv. Å være tilstede med så gode kollegaer er fint. Nå har jeg tatt Master i ledelse.

Hva synes du om at avdelingen har flyttet så mye? Først flyttet jo avdelingen fra 7a til 4a, og nå skal den igjen flytte til 1a?

Det har ingenting å si. Det handler mer om miljøet enn stedet vi er på. Når vi må flytte, så må vi endre på ting. Det skal bli positivt. Vi flytter til noe som er bedre.

Hva er det som gjør deg mest glad på jobben?

Samvær med andre mennesker og småtingene i hverdagen. Gode tilbakemeldinger fra pasienter og personale og gode samtaler, gjerne alvorlige, gjør meg også glad. Bare det å se på at andre gjør noe bra, det trenger ikke være noe jeg gjør selv. Når pasientene drar herfra og har fått hjelp, og er veldig fornøyde, det gjør meg glad. Mange pasienter har store fordommer mot psykiatri innad, men når dem kan si at dem er takknemlige for å ha vært her og fått en annen holdning, det gjør meg glad. Når det står blomster, kort eller hjemme bakt brød på kontoret en hverdag. Det er slike småting i hverdagen som gjør meg glad. Jeg ble så glad når en pasient kom med en takkefilm, eller når folk sier at det ser ut som dere har det gøy på jobb og det smitter over på pasientene, da er det veldig gøy.

Hvordan ville du stilt deg til at en person fra MB-prosjektet kom og jobbet på Avd. 4a?

Det hadde vært supert. Jeg tror det med at den ansatte har psykiske lidelser ikke er til hinder. Det er fint hvis det er en som er egnet som får jobben, det har ikke så mye å si om de har en psykisk lidelse. Det måtte være en som både har erfaring og kunnskap. Og det må være ryddig i deres eget hus for at de skal kunne jobbe her. Det er mange ulike oppgaver på et sykehus, det er ikke bare å jobbe med pasienter. Jeg er nøye på hvem som får jobbe her, jeg tar pasienter med på intervjuer når jeg skal ansette noen. 

7a hadde jo en minigris som kjæledyr. Har du noen planer om å skaffe et nytt kjæledyr til avdelingen?

Nei, vi har ingen konkrete planer. Det har med allergi å gjøre. Jeg ønsker en katt her, men det er mange som er allergisk mot katter.