Berit Warhuus har jobbet på Aktivitetshuset på Stabekk helt siden starten for 10 år siden. Hun går av med pensjon nå til høsten, og redaksjonen i Fellesblekka ønsker med dette intervjuet å hedre Berit for den innsatsen hun har gjort her på Stabekk, og ønske henne lykke til med pensjonisttilværelsen. Alle vi brukere og ansatte på Aktivitetshuset på Stabekk kommer til å savne henne dypt.

Husker du eksakt når Stabekk Aktivitetshus åpnet?

Alle som hadde jobbet med huset samlet seg i september 1996, og ut i fra det møtet dannet det seg en gruppe ansatte og brukere som møttes to – tre ganger i uken fram til jul. Da sydde vi gardiner, skrudde sammen møbler, og la planer for den videre driften av huset. I januar 1997 startet vi med grupper, og åpen kafe. 

Trives du med å jobbe her på Stabekk Aktivitetshus?

Ja! Det har vært 10 fantastiske år som jeg ikke ville vært foruten. Man lærer noe nytt hver eneste dag.

Hva er det morsomste har opplevd her?

Det er vanskelig å vite. Det må kanskje være sommerturene, for da samles man på en annen måte på lik fot, og deler opplevelser. Det er viktig.

Husker du hva slags aktiviteter som ble gjort i starten?

Det var veldig likt det som er av aktiviteter nå. Den største forskjellen er at nå har vi litt mer friluftsaktiviteter slik som fiskegruppe, villmarksgruppe. Turgruppen med Rotary har vi hatt helt fra starten. 

Hvor mange faste brukere var det i starten, og hvor mange faste brukere kommer i dag?

I starten var det 20 – 30 brukere, og nå er vi mange flere, ca. 90 stykker. 

Husker du hva som var her på huset før aktivitetshuset kom?

Det var bolig og kontor for øyelege Grøndal. Han var her det første året, og hadde kontor der vi har det nå. 

Når begynte Stabekk aktivitetshus å arrangere sommerturer?

Det er 4 år siden vi begynte å arrangere sommerturer. Det har vært så spennende og morsomt å være med på. Det første året gikk turen til Guriset som i år, ellers så har turene gått til Hornsjø.

Hvordan føles det å ha jobbet på et sted helt fra starten av?

Det har vært kjempespennende, lærerikt og utfordrende å være med fra starten av. Jeg har følt meg privilegert, for jeg har truffet så mange flotte mennesker her.

Hva er dine arbeidsoppgaver her?

Det er primært kafeen og matgruppene.

Har det skjedd noen endringer her siden starten?

Den største endringen er at fylkeskommunen trakk seg ut av driften i 2002, og dermed forsvant to stillinger. Vi startet opp med 4 hele stillinger, og i dag er det to halve stillinger, og to hele. Det blir en økning i antall stillinger til høsten.