Etter at jeg har flyttet til Flekkefjord kommune, har jeg måtte lære å kildesortere søppel. Jeg slet litt i begynnelsen med å finne ut av hva som skulle hvor, men så hentet jeg en brosjyre som det står hvordan man gjør det. Med litt godvilje, er det utrolig hva man kan få til.

Først så tenkte jeg at dette er altfor mye bry, jeg gidder ikke å følge opp dette, men så begynte jeg å tenke på at en så liten ting kan gjøre så mye bra for miljøet. Derfor bestemte jeg meg for å følge opp dette så godt jeg kan.

Det er i hovedsak tre typer husholdnings søppel. Det ene er restavfall, der man legger alt som ikke går i andre søppelkasser. Det andre er plastikk. Her legger man alt plastavfall, og kun det. I kompost kassen legger man alt som kan bli til kompost, dvs. matavfall, hageavfall, papir osv. Det er også en egen sekk for aviser og reklame. Det som er viktig, er at hvis søppelet er en blanding av forskjellige ting, så må man kaste hver ting for seg i riktig kasse. For eksempel sigarettpakker. Der skal plasten i plastavfall, folien skal i restavfall mens selve røykpakken skal i kompost. Det er klart at dette lager masse ekstraarbeid, men jeg synes at et så bra tiltak bare må følges opp. I prinsippet kan man legge alt i restavfall, men hvis det blir for mye restavfall så blir man upopulær hos de som tømmer søppelet.

Dette er et tiltak man i Flekkefjord kommune har valgt å innføre fordi det er viktig å gjenvinne alt som kan bli til noe annet. I dagens samfunn hvor man kaster veldig mye, er det et tankekors at ikke alle kommuner har begynt med kildesortering. Personlig synes jeg at alle kommuner burde begynne med dette for miljøets skyld. Jeg håper at i fremtiden så vil alle landets kommuner begynne å kildesortere søppelet. Det er det minste vi kan gjøre for miljøet.

Alt som gjenvinnes, blir til noe nyttig. Kompost blir til næringsrik jord som man kan ha i hagen, og dermed kanskje slippe å bruke kunstgjødsel. Plast og restavfall kan også brukes til å lage nye nyttige ting. Dermed slipper man og stadig måtte kjøpe nye råvarer for å lage det som trengs.

Det er i hovedsak tre typer husholdnings søppel. Det ene er restavfall, der man legger alt som ikke går i andre søppelkasser. Det andre er plastikk. Her legger man alt plastavfall, og kun det. I kompost kassen legger man alt som kan bli til kompost, dvs. matavfall, hageavfall, papir osv. Det er også en egen sekk for aviser og reklame. Det som er viktig, er at hvis søppelet er en blanding av forskjellige ting, så må man kaste hver ting for seg i riktig kasse. For eksempel sigarettpakker. Der skal plasten i plastavfall, folien skal i restavfall mens selve røykpakken skal i kompost. Det er klart at dette lager masse ekstraarbeid, men jeg synes at et så bra tiltak bare må følges opp. I prinsippet kan man legge alt i restavfall, men hvis det blir for mye restavfall så blir man upopulær hos de som tømmer søppelet.

Dette er et tiltak man i Flekkefjord kommune har valgt å innføre fordi det er viktig å gjenvinne alt som kan bli til noe annet. I dagens samfunn hvor man kaster veldig mye, er det et tankekors at ikke alle kommuner har begynt med kildesortering. Personlig synes jeg at alle kommuner burde begynne med dette for miljøets skyld. Jeg håper at i fremtiden så vil alle landets kommuner begynne å kildesortere søppelet. Det er det minste vi kan gjøre for miljøet.

Alt som gjenvinnes, blir til noe nyttig. Kompost blir til næringsrik jord som man kan ha i hagen, og dermed kanskje slippe å bruke kunstgjødsel. Plast og restavfall kan også brukes til å lage nye nyttige ting. Dermed slipper man og stadig måtte kjøpe nye råvarer for å lage det som trengs.