For noen år tilbake ble det skrevet en del artikler og leserinnlegg i avisene her på Sørlandet om en 15 år gammel elev ved en ungdomsskole i Kvinesdal kommune som var så uheldig at han latet vannet i skolegården. Dessverre så var det en lærer som så dette. Denne episoden endte med at læreren og rektor ved skolen politianmeldte denne eleven for urinering på offentlig sted. Politiet tok denne saken alvorlig, og tok ut tiltale mot denne unge gutten.

Jeg har store problemer med å forstå at en lærer og en rektor ved en av landets ungdomsskoler politianmelder en elev for å ha tisset i skolegården. Enda større problemer har jeg med å forstå at politiet tar denne saken så alvorlig at de tar ut tiltale mot denne gutten, og ødelegger framtiden hans.

Man skulle tro at skolen var til for å gi foreldrenes håpefulle en god faglig start på livet som voksen. Etter mitt syn, så svikter denne skolen oppgaven sin på en så grov måte ved å reagere som de gjorde at det må stilles spørsmålstegn ved denne skolen. Jeg ville i hvert fall ikke sendt mine håpefulle til denne skolen, hva foreldrene til denne eleven synes om at sønnen deres er blitt behandlet slik, vet jeg ikke.

Jeg forsvarer i hvert fall ikke denne ungdomsskolen sin reaksjonsmåte, og håper at de får så mye kritikk fra foreldre og samfunnet for øvrig at de ansvarlige her må forlate jobbene sine. Hvis jeg var skolesjef i Kvinesdal kommune, så hadde verken denne læreren eller rektor ved denne skolen fått beholde jobbene sine. Dette har ingenting med barneoppdragelse å gjøre, det er rett og slett ren sjikanering av en ung mann som nå har fått en ting på rullebladet sitt. Jeg kjenner ikke denne eleven. Jeg vet derfor ingenting om han gjorde dette med vilje, eller om han virkelig måtte på do da og ikke så noen annen utvei. Jeg vet i hvert fall at dette er et overgrep mot denne stakkars unge eleven.

Jeg har store problemer med å forstå at en lærer og en rektor ved en av landets ungdomsskoler politianmelder en elev for å ha tisset i skolegården. Enda større problemer har jeg med å forstå at politiet tar denne saken så alvorlig at de tar ut tiltale mot denne gutten, og ødelegger framtiden hans.

Man skulle tro at skolen var til for å gi foreldrenes håpefulle en god faglig start på livet som voksen. Etter mitt syn, så svikter denne skolen oppgaven sin på en så grov måte ved å reagere som de gjorde at det må stilles spørsmålstegn ved denne skolen. Jeg ville i hvert fall ikke sendt mine håpefulle til denne skolen, hva foreldrene til denne eleven synes om at sønnen deres er blitt behandlet slik, vet jeg ikke.

Jeg forsvarer i hvert fall ikke denne ungdomsskolen sin reaksjonsmåte, og håper at de får så mye kritikk fra foreldre og samfunnet for øvrig at de ansvarlige her må forlate jobbene sine. Hvis jeg var skolesjef i Kvinesdal kommune, så hadde verken denne læreren eller rektor ved denne skolen fått beholde jobbene sine. Dette har ingenting med barneoppdragelse å gjøre, det er rett og slett ren sjikanering av en ung mann som nå har fått en ting på rullebladet sitt. Jeg kjenner ikke denne eleven. Jeg vet derfor ingenting om han gjorde dette med vilje, eller om han virkelig måtte på do da og ikke så noen annen utvei. Jeg vet i hvert fall at dette er et overgrep mot denne stakkars unge eleven.