De fleste har vel en drøm om hva de skal bruke fremtiden til. Det har jeg også. Jeg har lyst til å komme ut i arbeidslivet, og jobbe med noe innen data. Om denne drømmen blir realisert, og hva jeg eventuelt begynner å jobbe med det får fremtiden vise. Jeg er i hvert fall godt i gang.

Jeg har jobbet med å lage en hjemmeside for Psykiske helsetjenester i Flekkefjord kommune. Jeg jobber også i et arbeidsprosjekt i kommunen som er for brukere av Psykiske helsetjenester. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, for det meste så går det i å pusse opp kommunale leiligheter, og hjelpe folk å flytte. Disse to jobbene har vært og er veldig givende og interessante, og et skritt i riktig retning for meg.

Alle har vi vel behov for å føle at noen har bruk for oss. Jeg følte at Bærum kommune hadde bruk for meg, både i jobben med Fellesblekka, og den datajobben jeg hadde på Rubo. Her i Flekkefjord, så trenger de meg også. Den store forskjellen er at Nav arbeid her i Flekkefjord er mye mer interessert i å hjelpe meg med å realisere denne drømmen, enn det kollegaene deres i Bærum var. Jeg har hatt flere møter med Nav i Flekkefjord om å få til en ordning med lønn for å jobbe, med den målsetning at jeg skal gå over i 50 % lønn, og 50 % trygd. Veien dit kan være lang og tung å gå, men jeg tror at jeg skal klare det en dag. Jeg er i hvert fall mye mer optimistisk enn det jeg var i Bærum.

Som sagt, det jeg kan tenke meg å jobbe med er noe innen data. Jeg har jo litt erfaring med både journalistikk, og fotografering. Hvis Agder (lokalavisen i Flekkefjord) har lyst til å legge forholdene litt til rette for meg, så jobber jeg mer enn gjerne for dem. Jeg har ikke vært i kontakt med dem ennå, jeg vil være sikker på at jeg kan klare dette. Foreløpig så har jeg bare tatt litt bilder for Agder i forbindelse med den Kjell Elvis konserten som ble arrangert av Psykiatrisk dagsenter i Flekkefjord. De var veldig fornøyd med bildet, og brukte det i reportasjen de hadde.

Hvis dette skjærer seg, så kunne jeg tenke meg å starte en vernet bedrift som skal tilby folk som trenger en tilrettelagt arbeidsplass en jobb med å lage og trykke reklamebrosjyrer. Jeg tenker også at Flekkefjord kommune kunne trenge en informasjonsavis lignede Bæringen, og den kunne også denne bedriften stå for å lage og trykke.

Jeg tror at det finnes mange ubrukte talenter blant personer som sliter litt psykisk, som bare venter på å få bli tatt i bruk. Her i Flekkefjord, så er de som jobber i Psykiske helsetjenester opptatt av å få fram og tydeliggjøre overfor brukeren disse talentene/ressursene. Dette er veldig bra, både for brukeren og arbeidsplassene som brukerne kunne hatt. Det å få til å meste en tilrettelagt arbeidsplass gir større selvbilde, og er i seg selv en fin form for terapi.

Alle har vi vel behov for å føle at noen har bruk for oss. Jeg følte at Bærum kommune hadde bruk for meg, både i jobben med Fellesblekka, og den datajobben jeg hadde på Rubo. Her i Flekkefjord, så trenger de meg også. Den store forskjellen er at Nav arbeid her i Flekkefjord er mye mer interessert i å hjelpe meg med å realisere denne drømmen, enn det kollegaene deres i Bærum var. Jeg har hatt flere møter med Nav i Flekkefjord om å få til en ordning med lønn for å jobbe, med den målsetning at jeg skal gå over i 50 % lønn, og 50 % trygd. Veien dit kan være lang og tung å gå, men jeg tror at jeg skal klare det en dag. Jeg er i hvert fall mye mer optimistisk enn det jeg var i Bærum

Som sagt, det jeg kan tenke meg å jobbe med er noe innen data. Jeg har jo litt erfaring med både journalistikk, og fotografering. Hvis Agder (lokalavisen i Flekkefjord) har lyst til å legge forholdene litt til rette for meg, så jobber jeg mer enn gjerne for dem. Jeg har ikke vært i kontakt med dem ennå, jeg vil være sikker på at jeg kan klare dette. Foreløpig så har jeg bare tatt litt bilder for Agder i forbindelse med den Kjell Elvis konserten som ble arrangert av Psykiatrisk dagsenter i Flekkefjord. De var veldig fornøyd med bildet, og brukte det i reportasjen de hadde.

Hvis dette skjærer seg, så kunne jeg tenke meg å starte en vernet bedrift som skal tilby folk som trenger en tilrettelagt arbeidsplass en jobb med å lage og trykke reklamebrosjyrer. Jeg tenker også at Flekkefjord kommune kunne trenge en informasjonsavis lignede Bæringen, og den kunne også denne bedriften stå for å lage og trykke.

Jeg tror at det finnes mange ubrukte talenter blant personer som sliter litt psykisk, som bare venter på å få bli tatt i bruk. Her i Flekkefjord, så er de som jobber i Psykiske helsetjenester opptatt av å få fram og tydeliggjøre overfor brukeren disse talentene/ressursene. Dette er veldig bra, både for brukeren og arbeidsplassene som brukerne kunne hatt. Det å få til å meste en tilrettelagt arbeidsplass gir større selvbilde, og er i seg selv en fin form for terapi.